Figyelem!!!

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy letölthető a Szenc Város 8/2017 számú Kötelező Érvényű Rendeletetéhez (Všeobecne záväzné nariadenie) tartozó Függeléket (Dodatok) az étkeztetésről, amely meghatározza a hozzájárulások összegét a városhoz tartozó alapiskolák, zeneiskolák és óvodák számára, továbbá az azokat látogató gyermekek törvényes képviselői (szülei) számára.

A táblázat utosló oszlopában található az étkeztetés napi költsége 1 gyermekre.
Az iskolaelőkészítős csoportnak külön sorban láthatóak a költségek.

Értesítések