Beíratás

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Szenczi Molnár Albert Óvodába a beíratás a következő napokon lesz:

2022.5.3.-án                  13:00 – 17:00-ig
2022.5.4.-én                   13:00 – 17:00-ig

Az óvodai nevelésre a gyermekeket az 596/2003 sz. közigazgatásol szóló törvény , valamint az oktatásról és nevelésről kiadott 245/2008-as sz.törvény (iskolatörvény) 59. §-a 3) bek. értelmében, a gyermek törvényes képviselőjének írásos kérvénye alapján vesszük fel. A kérvények értékelésénél elsődlegesen a gyermekek életkorát és az óvoda kapacitását vesszük figyelembe.


A gyermekek óvodába történő felvételének feltételei


1. Törvényben előírt feltételek:


Előnyt élveznek azok a gyekek, akiknek az óvodai nevelés kötelező. Ezek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik az 5. életévüket vagy ha szülő a pszichológus vizsgálata alapján korábban szeretné beiskoláztatni gyermekét(pszichológusi ajánlás szükséges).


– Az óvodai nevelésre a 3. életévüket betöltött gyermekek vehetők fel.


– Kivételesen felvehetők a 2. életévüket betöltött gyermekek is, viszont csak abban az esetben, ha az óvoda be tudja biztosítani a személyi, anyagi és más feltételeket, továbbá, ha az óvoda kapacitása azt megengedi.


Azoknak a gyermekeknek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltötték az 5. életévüket, az óvodai nevelés kötelező.


2. Az óvodai felvétel további feltételei:


Szociálisan hátrányos helyzetű szülők kérelme esetén a regisztrációhoz Senec város Szociális Osztályának visszaigazolása is szükséges. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek a 2. §-ban foglalt rendelkezések értelmében vett gyermeket jelenti a 245/2008.Sz a nevelésről és oktatásról (iskolatörvény) törvény értelmében.


Több óvodába benyújtott felvételi kérelem esetén az igazgatók határozzák meg, hogy a gyermek melyik óvodába kerül.


A gyermek az óvodai nevelésre a tanév folyamán is felvehető, a beiratkozás után,  ha az óvoda kapacitása megengedi.

 

A kérvények benyújtásának a módja és a beíratás feltételei


A gyermek  az óvodába a törvényes képviselők által beadott  kérvény  alapján nyerhet felvételt. A kérvény megtalálható az óvoda weboldalán, továbbá a Szenc Város weboldalán.


A gyermek törvényes képviselője a beíratásnál a következő dokumentumokat nyújtja be :


1. A kitöltött kérvényt az óvodai felvételre, melynek része az orvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról. Ezen az igazoláson fel kell legyenek tüntetve a kötelező oltásokkal kapcsolatos információk. (A kötelező oltások elmulasztása nem ok arra, hogy a gyermeket ne legyen felvéve az óvodába.)


2. Megtekintéshez: anyakönyvi kivonat és a törvényes képviselő személyi igazolványa (csak ha kérvényt személyesen nyújtják be).


3. Sajátos nevelési igény esetén az érintett nevelési tanácsadó és prevencios intézmény nyilatkozata


4. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek esetében Szenc Város Szociális Osztályának igazolása.

 

A gyermek óvodai felvételi kérelmét május 1. és május 31. között nyújthatják be a gyermekek törvényes képviselői:


személyesen a fent említett napokon (május 3, 4-én),  a gyermek jelenléte ajánlott, de nem kötelező

– az óvoda kapuja mellett elhelyezett fehér postaládába

postai úton

e-mailon

A törvényes képviselő igénybe veheti az óvoda elektronikus postaládáját is és az állam által minősített elektronikus aláírással küldheti el az elektronikus dokumentumot.

Egyetlen óvoda igazgatója sem tagadhatja meg a szülő kérelmének elfogadását, még akkor sem, ha tudja, hogy nincs szabad kapacitása. Minden kérelemről köteles dönteni.

A gyermek az óvodába akkor nyer felvételt, ha az óvoda igazgatója erről hivatalos végzést ad ki. Az 596/2003-es sz. törvény 5. paragrafusa 14. bekezdésének a) pontja alapján a gyermek felvételéről az óvoda igazgatójának a jogköre dönteni. Az óvoda igazgatója 2022. június 15-ig dönt a gyermek felvételéről.

Kérvény az óvodai felvételre

A gyermekek óvodai felvétele

Értesítések