Poplatky v Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec – 2019/2020

Vážení Rodičia!

Poplatok za školné na mesiac je 20 eur.

Deti, ktoré do 31.8.2019 dosiahli vek 5 rokov, neplatia školné.
Variabilný symbol je IČO MŠ: 31816720.

Prosím, aby ste nezabudli uviesť do poznámky meno dieťaťa!

Číslo účtu: SK75 0900 0000 0050 7021 6977

Prosíme uhradiť školné do 10.dňa mesiaca!

Poplatky