Zápis detí do materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na školský rok 2024/2025

Zápis detí do Materskej školy Alberta Molnára Szencziho Senec Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc – s vyučovacím jazykom maďarským – sa uskutoční v termíne:

02.05.2024           07:00 – 17:00

Informácia

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Oznámenia