_

Zmluvy, objednávky, faktúry

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

_

2019

_
Nájomná zmluva
Dohoda úrad práce
Támogatási szerződés 1.
Támogatási szerződés 2.
Támogatási szerződés Atomerőmű
Zmluva – Spojená škola s vyuč.jaz.mad.
Zmluva ekotec spol.s.r.o.
Zmluva Mesto Senec
Zmluva osobný údaj – zodpovednej osoby
Zmluva-rohoz pod umyvadlo
T-com dodatok k zmluve 1
T-com dodatok k zmluve 2
Támogatási okirat BGA zrt 2019
Faktúry dodávateľské
Faktúry dodávateľské
_

2018

_
zmluva rohoz.pdf
zmluva_o_zabezpeceni_vykon
fd_20180101.pdf
fd_20180401.pdf
fd_20180701.pdf
fd_20181001.pdf
_

2017

_
zablokovanie uctu (1).pdf
zablokovanie2.pdf
faktury_dodavatelske_201701-03.pdf
faktury_dodavatelske_201704-06.pdf
faktury_dodavatelske_201707-09.pdf
faktury_dodavatelske_201710-12.pdf
_

2016

_
Dodatok slovenska sporitelna-1.pdf
Dodatok slovenska sporitelna-2.pdf
ST-zmluva1.pdf
ST-zmluva2.pdf
dohoda c. 7 § 50j 2016.pdf
dohoda c.7 50j 2016-2.pdf
dohodac.7 50j 2016-3.pdf
faktúry od 1.4 do 30.6.2016.pdf
faktúry od 1.7 do 31.10.2016
faktúry od 1.10 do 31.12.2016
_

2015

_
Slovenská sporiteľňa a.s. Vyhlasenie o zverejneni.jpg
Slovenská sporiteľňa a.s. Informacny formular.pdf
Slovenská sporiteľňa a.s. Dodatok k Zmluve o ucte Komunal 1_2.pdf
Slovenská sporiteľňa a.s. Dodatok k Zmluve o ucte Komunal 2_2.pdf
Beszállítói számlák fd_20150101.pdf
Beszállítói számlák fd_201502.pdf
Beszállítói számlák fd_201503.pdf
Beszállítói számlák fd_201504.pdf
Beszállítói számlák fd_201505.pdf
Beszállítói számlák fd_201506.pdf
Beszállítói számlák fd_201507.pdf
Beszállítói számlák fd_201508.pdf
Beszállítói számlák fd_201509.pdf
Beszállítói számlák fd_201510-12
Szerződések – Dotácia BSK
Szerződések H-STYLE zmluva.pdf
Szerződések SOMI zmluva.pdf
Szerződések T-COM zmluva.pdf
Szerződések Zmluva o bežnom účte
Szerződések Zmluva o bežnom účte
Szerződések Zmluva o účte Komunal Plus
Szerződések Zmluva o účte Komunal
Szerződések Zmluva o Bezpečnostných predmetoch
Szerződések Zmluva o Elektronických službách
_

2014

_
Beszállítói számlák fd_20140101.pdf
_

2013

_
Beszállítói számlák fd_20130101.pdf
_

2012

_
Beszállítói számlák fd_20120101.pdf
_

2011

_
Beszállítói számlák fd_20110101.pdf
Szerződések Zmluva MŠ Szencziho – BSK – Dotácia