_

Illetékek a Szenczi Molnár Albert Óvodában – 2023/2024

_

1. Az óvodai illeték 28 €. Az óvodai illetéket a gyermek törvényes képviselője köteles az adott hónap 10. napjáig befizetni mégpedig banki átutalással.
Az óvoda bankszámlaszáma: IBAN SK75 0900 0000 0050 7021 6977
A megjegyzésbe kérjük írják be a gyermek nevét.


Az óvodai illetéktől mentesítjük azt a gyermeket (nem fizetnek):
– aki az adott év augusztus 31-ig betöltötte 5.életévét, tehát az óvodalátogatás számára kötelező
– ha a törvényes képviselő az óvoda igazgatójának igazolja, hogy a család anyagi szükséghelyzetben lévő és ezen szociális támogatást kapja
– aki az intézményt bírósági végzés alapján látogatja,
– aki megszakította az óvolalátogatást egymást követő több, mint 30 nap terjedelmében betegség, vagy más családi okból kifolyólag (kimutatható módon),
– aki a nyári üzemmód alatt nem látogatta az óvodát (július és augusztus hónappban), vagy az óvoda üzemeltetése a fenntartó részéről vagy egyébb okból volt megszakítva; ezen esetekben a törvényes képviselők az illeték arányos részét fizetik (ez érvényes a nyári üzemmódra is – pl. ha az óvoda az adott hónapban csak 2 hetet üzemel, csak az elleték fele fizetendő).


2. Az étkezétetéssel összefüggő költségek:
Egy napra 2,04 € a tízórai, ebéd és uzsonna együttesen.  A rezsiköltség havonta 10,-€ egy gyermekre.
Egy hónapra 31+10=41€ a befizetendő összeg az étkezésre.
Az étkeztetés összegét a törvényes képviselő köteles az előző hónap 25. napjáig befizetni.
A konyha bankszámlaszáma: IBAN SK12 0900 0000 0050 7017 6207
A megjegyzésbe kérjük írják be a gyermek nevét.


A lejelentéseket az óvoda telefonszámán fogadjuk: 0911758718
Esetleg a konyha telefonszámán: 0910 122 266