_

Óvodánkról

_

– Az óvodánk küldetése
A gyermek személyiségének fejlesztése emocionális-érzelmi és szociális-közösségi téren, intellektuálisan, esztétikai és etikai téren. Növelni az önbizalmát, olyan alapokkal felruházni a gyermeket, amellyel zökkenőmentesen beilleszkedik majd az iskolai közösségbe és az életbe.
Elsődleges számunkra a játékkal való nevelés. Minden játéknak megvan a célja,legyen az tárgyi, közösségi játék, körjáték, dal, vers, mese vagy akár kézműves foglalkozás.
A mi óvodánk különleges helyzetben van: egyetlen magyar óvoda Szencen. Ezért nagyon fontos a magyarságtudat „belenevelése” a gyerekek lelkébe. Ennek egy alapnak kéne lennie, amellyel felvértezve indulhatnak tovább az életbe: hogy ne kopjon ki belőlük, ne szégyeljék, ha kimennek az utcára, bátran használják. Alap, amire építhetnek. Ezért a nevelő-oktatói munkába beépítjük a hagyományok újratanítását, újraélését: népi játékok, népdalok, népmesék, jeles napok ünneplése, hagyományokra épülő kézművesség.

– Aktivitásaink
Családias, nyugodt hangulatú óvoda, ahol mindenki ismer mindenkit. Sportolunk, énekelünk, táncolunk és sokat kézműveskedünk.
A gyermekeket sok, jó hangulatú előadással szórakoztatjuk. Visszajáró vendég Németh Luca bábművész, Écsi Gyöngyi mesemondó és előadóművész, a Duna Folk Band népi zenekar.
A farsangi jelmezbál közös buli a szülőkkel, továbbá hagyomány még a Mesterségek napja is, melyen sok régi mesterséget megismernek a gyermekek. Ez szintén családi program.
A nagycsoportosok részt vehetnek az angol körön, a hittan körön és számukra májusban megszervezzük az úszásoktatást. Szintén a nagycsoportosokkal bekapcsolóodunk a az iskolaváróo programba, melyáltal több alkalommal ellatogatunk az alapiskolába még a beiratkozás előtt.
A legkisebbek részt vehetnek a Ringató program által szervezett elöadásokon.
A nagycsoportosok ballagással búcsúznak az óvodától, melyet a szülőkkel karöltve szervezünk és ünneplünk.
Az év csónaktúrával zárul: ez a pedagógusok és a családok közös kirándulása.
Meg kell említenünk, hogy a Szülői báljaink nagyon sikeresek, ezeket évente az óvoda támogatására szervezzük.

– Jövőképünk
Egy olyan óvoda, ahová gyermek, pedagógus, szülő és óvodai alkalmazott egyaránt örömmel jön.
Ahol vállaljuk édes anyanyelvünket, a magyar virtust, nem mellünket veregetve, hanem használva, fejlesztve azt.
Egy olyan óvoda, ahol él az ősök tisztelete a jeles napok megünneplésével, megerősítve a gyermekekben, szülőkben azt a tudatot, hogy honnan származunk, kik vagyunk, hová tartunk.
Egy olyan óvoda, ahol védjük, óvjuk a természetet, környezetünket: növényeket, madarakat, állatokat.


Kapcsolataink:
– Fenntartó – Szenc Városa
A kapcsolat jónak mondható, a problémákat igyekszünk megbeszélni, orvosolni. Az iskolatanács segítsége nagyon mérvadó, hiszen így a képviselő testület egy tagja közvetlenül értesül óvodánkról.
– Szülők
Példaértékű az óvoda együttműködése a Szülői Közösséggel.
Az óvoda bizonyos szolgáltatást nyújt a szülőknek, viszont visszafelé is igaz: az óvoda a szülők nélkül lehetetlen lenne hogy müködjön, tehát a közös nevezőre, közös munkára van szükség.
– Kollégák
Pedagógusaink: minden évben egyszer óvodpedagógiai konferencián veszünk részt ősszel, tavasszal pedig a pedagógusnapot ünnepelve a regionális szakmai napon. Ezeken sok új tapasztalatot szerzünk.
A nem pedagógus alkalmazottak aktív alkotórészei az óvodai létnek. Semmi sem menne nélkülük. Nemcsak az osztalyok körüli munkákban vesznek részt, de a gyermekek öltöztetésében, a dolgaik rendbentartásában is. Nem is beszélve az akciókról, amikor nem kis feladat hárul rájuk is.
– Intézmények
Alapiskola
Óvónőképző
Rákóczi Szövetség
Könyvtár
Csemadok