Vitajte na oficiálnych stránkach materskej školy Alberta Molnára Szencziho!

Vítame všetky maďarské detičky zo Senca a okolia, ktoré by si chceli zachovať svoj materinský jazyk a vyrásť v maďarskej komunite.

_

Jediná MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

_

NAŠE POSLANIE

Rozvíjať osobnosť dieťaťa, poskytnúť deťom také základy, vďaka ktorým sa neskôr hladko integrujú do školskej komunity a života.

NAŠE AKTIVITY

Deti sa zabávajú pri veselých predstaveniach. Rezidentnými hosťami sú bábkarka Luca Németh, rozprávačka Gyöngyi Écsi a ľudová kapela Duna Folk Band.

NAŠA VÍZIA

Je taká materská škola, v ktorej prijmeme svoj materinský jazyk, používame a rozvíjame ho. Kde sa deti naučia ochraňovať prírodu a naše životné prostredie.

_

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

_

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,
náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej
infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára
pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri
opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti
podpísaným zákonným zástupcom.

_

Konzultačné hodiny


Riaditeľka MŠ: Mgr. Júlia Bankó
Denne: 11:00 – 13:00
Mobil : 0910/ 919 856

_