Vitajte na oficiálnych stránkach materskej školy Alberta Molnára Szencziho!

Vítame všetky maďarské detičky zo Senca a okolia, ktoré by si chceli zachovať svoj materinský jazyk a vyrásť v maďarskej komunite.

_

Jediná MŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

_

NAŠE POSLANIE

Rozvíjať osobnosť dieťaťa, poskytnúť deťom také základy, vďaka ktorým sa neskôr hladko integrujú do školskej komunity a života.

NAŠE AKTIVITY

Deti sa zabávajú pri veselých predstaveniach. Rezidentnými hosťami sú bábkarka Luca Németh, rozprávačka Gyöngyi Écsi a ľudová kapela Duna Folk Band.

NAŠA VÍZIA

Je taká materská škola, v ktorej prijmeme svoj materinský jazyk, používame a rozvíjame ho. Kde sa deti naučia ochraňovať prírodu a naše životné prostredie.

_

Konzultačné hodiny


Riaditeľka MŠ: Ing. Beáta Méry
Denne: 11:00 – 11:30
Mobil : 0910/ 919 856

_