_

Rada školy pri Materskej škole Albert Molnára Szencziho Senec

_

Rovenská Mária – predseda, delegátka Mesta Senec

Mgr. Takács Róbert  – delegát rodičov

Mgr. Kollárik Krisztina – delegátka Mesta Senec

PhDr. Gabriella Németh – delegátka Mesta Senec

Zuzana Kissová – delegátka pedagogických zamestnancov

Eleonóra Hideghétyová – delegátka pedagogických zamestnancov

Katarína Brnová – delegátka nepedagogických zamestnancov