_

Rada školy pri Materskej škole Albert Molnára Szencziho Senec

_

Gábor Klenovics – predseda, delegát rodičov

Katarína Németh Kováčová – delegátka rodičov

PhDr. Gabriella Németh – delegátka Mesta Senec

Mária Rovenská – delegátka Mesta Senec

Zuzana Kissová – delegátka pedagogických zamestnancov

Eleonóra Hideghétyová – delegátka pedagogických zamestnancov

Katarína Brnová – delegátka nepedagogických zamestnancov