_

Rada školy pri Materskej škole Albert Molnára Szencziho Senec

_

PhDr. Gabriella Németh – zástupca zriadovateľa

Mária Rovenská – zástupca zriadovateľa

Zuzana Kissová – zástupca pedagogických zamestnancov

Brna Katalin, PaeDr. Szabó Edit PhD. – zástupca nepedagogických zamestnancov

Németh Kováč Katarína, Mészáros Miklós – zástupca rodičov