_

Dokumenty na stiahnutie

_
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Evidenčný lístok
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Školský poriadok
Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti
Súhlas rodičov so spracovaním osobných údajov dieťaťa
Dodatok k VZN 0817_návrh