_

Faktúry – 2023

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 01Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (334KB)
Faktúra - TELEKOM 02Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (288KB)
Faktúra - TELEKOM 03Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (338KB)
Faktúra - ZM servis 04Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (380KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 05Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (343KB)
Faktúra - TELEKOM 06Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (437KB)
Faktúra - TELEKOM 07Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (660KB)
Faktúra - ALEXANDER BELOVICS 08Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (329KB)
Faktúra - RAABE 09Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (344KB)
Faktúra - ZM servis 10Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (376KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 11Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (345KB)
Faktúra - NASISA 12Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (650KB)
Faktúra - PAPERA 13Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (900KB)
Faktúra - PAPERA 14Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (702KB)
Faktúra - TRIMEL 15Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (415KB)
Faktúra - ARES 16Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (1MB)
Faktúra - ARES 17Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (2MB)
Faktúra - TELEKOM 18Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (439KB)
Faktúra - TELEKOM 19Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (641KB)
Faktúra - PAPERA 20Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (574KB)
Faktúra - MŠ 21Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (276KB)
Faktúra - MŠ 22Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (269KB)
Faktúra - MŠ 23Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (274KB)
Faktúra - ZM servis 24Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (377KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 25Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (337KB)
Faktúra - ZM servis 26Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (399KB)
Faktúra - GRAPA MEDIA 27Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (617KB)
Faktúra - TELEKOM 28Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (651KB)
Faktúra - TELEKOM 29Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (436KB)
Faktúra - SASANKA 30Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (600KB)
Faktúra - SMILING PLANER 31Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (692KB)
Faktúra - EDUSTEPS 32Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (641KB)
Faktúra - SZABOTRANS 33Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (629KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 34Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (336KB)
Faktúra - ZM servis 35Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (374KB)
Faktúra - TRIMEL 36Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (339KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 37Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (337KB)
Faktúra - TEXTUS 38Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (853KB)
Faktúra - NASES 39Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (675KB)
Faktúra - PETER GLEMBA 40Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (584KB)
Faktúra - TELEKOM 41Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (690KB)
Faktúra - TELEKOM 42Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (442KB)
Faktúra - ESET 43Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (629KB)
Faktúra - PAPERA 44Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (896KB)
Faktúra - DAMITO 45Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - ZM servis 46Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (382KB)
Faktúra - RAABE 47Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (667KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 48Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (345KB)
Faktúra - AGOSTON ANITA 49Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (759KB)
Faktúra - NOMILAND 50Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (923KB)
Faktúra - TELEKOM 51Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (442KB)
Faktúra - TELEKOM 52Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (663KB)
Faktúra - P.P-BUS s.r.o. 53Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (317KB)
Faktúra - SZABOTRANS s.r.o. 54Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (298KB)
Faktúra - DOMINIQ s.r.o. 55Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (632KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 56Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (339KB)
Faktúra - ZM servis 57Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (378KB)
Faktúra - MŠ 58Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (272KB)
Faktúra - MŠ 59Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (270KB)
Faktúra - MŠ 60Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (273KB)
Faktúra - RAABE 61Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (686KB)
Faktúra - TELEKOM 62Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (683KB)
Faktúra - TELEKOM 63Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (443KB)
Faktúra - ZM servis 64Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (409KB)
Faktúra - ZM servis 65Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (375KB)
Faktúra - CASALLIA 66Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (2048KB)
Faktúra - SEVT 67Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (752KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 68Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (340KB)
Faktúra - TOMDUS 69Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - PAPERA 70Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (1022KB)
Faktúra - TRIMEL 71Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (343KB)
Faktúra - TELEKOM 72Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (445KB)
Faktúra - TELEKOM 73Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (648KB)
Faktúra - NOMILAND 74Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (356KB)
Faktúra - ZM 75Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (392KB)
Faktúra - TAKTIK 76Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (701KB)
Faktúra - MG PZS 77Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (300KB)
Faktúra - TELEKOM 78Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (596KB)
Faktúra - TELEKOM 79Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (480KB)
Faktúra - EKOTEC 80Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (384KB)
Faktúra - RAABE 81Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (675KB)
Faktúra - MŠ 82Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (274KB)
Faktúra - MŠ 83Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (272KB)
Faktúra - MŠ 84Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (270KB)
Faktúra - ZM 85Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (387KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 86Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (341KB)
Faktúra - ZM servis 87Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (389KB)
Faktúra - KUNZ 88Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (773KB)
Faktúra - SEYFOR 89Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (550KB)
Faktúra - TRIMEL 90Dátum zverejnenia: 13. októbra 2023 Stiahnuť (339KB)
Faktúra - ARES 91Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - PAPERA 92Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 93Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (340KB)
Faktúra - TELEKOM 94Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (487KB)
Faktúra - TELEKOM 95Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (661KB)
Faktúra - MALIK ANTON 96Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (304KB)
Faktúra - KUNZ 97Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (392KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 98Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (337KB)
Faktúra - ZM servis 99Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (376KB)
Faktúra - SEYFOR 100Dátum zverejnenia: 11. novembra 2023 Stiahnuť (377KB)
Faktúra - ARTUR SAFARYAN 101Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (834KB)
Faktúra - MESTO SENEC 102Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (848KB)
Faktúra - LADISLAV LUKAC 103Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (417KB)
Faktúra - PETER GLEMBA 104Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (591KB)
Faktúra - RAABE 105Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (344KB)
Faktúra - ARTUR SAFARYAN 106Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (281KB)
Faktúra - LILIT HAKOBYAN 107Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (309KB)
Faktúra - INSPIRACIA 108Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (2048KB)
Faktúra - B2B 109Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (859KB)
Faktúra - TELEKOM 110Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (631KB)
Faktúra - VITA HUMANA 111Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (680KB)
Faktúra - RAABE 112Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (662KB)
Faktúra - WEBSUPPORT 113Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (642KB)
Faktúra - WEBSUPPORT 114Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (653KB)
Faktúra - ZM servis 115Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (388KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 116Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (333KB)
Faktúra - NOMILAND 117Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (743KB)
Faktúra - ANGELA NAGY GARAI 118Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (640KB)
Faktúra - STEFAN MESZAROS 119Dátum zverejnenia: 8. decembra 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - Mesto Senec 120Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (574KB)
Faktúra - MALL 121Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (715KB)
Faktúra - MŠ 122Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (269KB)
Faktúra - MŠ 123Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (265KB)
Faktúra - MŠ 124Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (275KB)
Faktúra - PRO Solutions 125Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (880KB)
Faktúra - H EDU 126Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (502KB)
Faktúra - H EDU 127Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (451KB)
Faktúra - TELEKOM 128Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (699KB)
Faktúra - TELEKOM 129Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (608KB)
Faktúra - PAPERA 130Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (945KB)
Faktúra - ZM servis 131Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (406KB)
Faktúra - ZM servis 132Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (377KB)
Faktúra - ZM servis 133Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (383KB)
Faktúra - ZM servis 134Dátum zverejnenia: 2. januára 2024 Stiahnuť (397KB)
Faktúra - K BUS 135Dátum zverejnenia: 10. januára 2024 Stiahnuť (656KB)
Faktúra - RAABE 136Dátum zverejnenia: 10. januára 2024 Stiahnuť (663KB)
Faktúra - DAMITO 137Dátum zverejnenia: 10. januára 2024 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - TRIMEL 138Dátum zverejnenia: 10. januára 2024 Stiahnuť (366KB)
Faktúra - SEVT 139Dátum zverejnenia: 10. januára 2024 Stiahnuť (2048KB)