_

Faktúry – 2023

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 01Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (334KB)
Faktúra - TELEKOM 02Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (288KB)
Faktúra - TELEKOM 03Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (338KB)
Faktúra - ZM servis 04Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (380KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 05Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (343KB)
Faktúra - TELEKOM 06Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (437KB)
Faktúra - TELEKOM 07Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (660KB)
Faktúra - ALEXANDER BELOVICS 08Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (329KB)
Faktúra - RAABE 09Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (344KB)
Faktúra - ZM servis 10Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (376KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 11Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (345KB)
Faktúra - NASISA 12Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (650KB)
Faktúra - PAPERA 13Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (900KB)
Faktúra - PAPERA 14Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (702KB)
Faktúra - TRIMEL 15Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (415KB)
Faktúra - ARES 16Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (1MB)
Faktúra - ARES 17Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (2MB)
Faktúra - TELEKOM 18Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (439KB)
Faktúra - TELEKOM 19Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (641KB)
Faktúra - PAPERA 20Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (574KB)
Faktúra - MŠ 21Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (276KB)
Faktúra - MŠ 22Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (269KB)
Faktúra - MŠ 23Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (274KB)
Faktúra - ZM servis 24Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (377KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ.SK 25Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (337KB)
Faktúra - ZM servis 26Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (399KB)
Faktúra - GRAPA MEDIA 27Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (617KB)
Faktúra - TELEKOM 28Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (651KB)
Faktúra - TELEKOM 29Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (436KB)
Faktúra - SASANKA 30Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (600KB)
Faktúra - SMILING PLANER 31Dátum zverejnenia: 28. apríla 2023 Stiahnuť (692KB)
Faktúra - EDUSTEPS 32Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (641KB)
Faktúra - SZABOTRANS 33Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (629KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 34Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (336KB)
Faktúra - ZM servis 35Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (374KB)
Faktúra - TRIMEL 36Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (339KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 37Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (337KB)
Faktúra - TEXTUS 38Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (853KB)
Faktúra - NASES 39Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (675KB)
Faktúra - PETER GLEMBA 40Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (584KB)
Faktúra - TELEKOM 41Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (690KB)
Faktúra - TELEKOM 42Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (442KB)
Faktúra - ESET 43Dátum zverejnenia: 25. mája 2023 Stiahnuť (629KB)
Faktúra - PAPERA 44Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (896KB)
Faktúra - DAMITO 45Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - ZM servis 46Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (382KB)
Faktúra - RAABE 47Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (667KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 48Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (345KB)
Faktúra - AGOSTON ANITA 49Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (759KB)
Faktúra - NOMILAND 50Dátum zverejnenia: 16. júna 2023 Stiahnuť (923KB)
Faktúra - TELEKOM 51Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (442KB)
Faktúra - TELEKOM 52Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (663KB)
Faktúra - P.P-BUS s.r.o. 53Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (317KB)
Faktúra - SZABOTRANS s.r.o. 54Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (298KB)
Faktúra - DOMINIQ s.r.o. 55Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (632KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 56Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (339KB)
Faktúra - ZM servis 57Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (378KB)
Faktúra - MŠ 58Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (272KB)
Faktúra - MŠ 59Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (270KB)
Faktúra - MŠ 60Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (273KB)
Faktúra - RAABE 61Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (686KB)
Faktúra - TELEKOM 62Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (683KB)
Faktúra - TELEKOM 63Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (443KB)
Faktúra - ZM servis 64Dátum zverejnenia: 7. augusta 2023 Stiahnuť (409KB)
Faktúra - ZM servis 65Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (375KB)
Faktúra - CASALLIA 66Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (2048KB)
Faktúra - SEVT 67Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (752KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 68Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023 Stiahnuť (340KB)
Faktúra - TOMDUS 69Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - PAPERA 70Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (1022KB)
Faktúra - TRIMEL 71Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (343KB)
Faktúra - TELEKOM 72Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (445KB)
Faktúra - TELEKOM 73Dátum zverejnenia: 14. septembra 2023 Stiahnuť (648KB)
Faktúra - NOMILAND 74Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (356KB)
Faktúra - ZM 75Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (392KB)
Faktúra - TAKTIK 76Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (701KB)
Faktúra - MG PZS 77Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (300KB)
Faktúra - TELEKOM 78Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (596KB)
Faktúra - TELEKOM 79Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (480KB)
Faktúra - EKOTEC 80Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (384KB)
Faktúra - RAABE 81Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023 Stiahnuť (675KB)