_

Faktúry – 2024

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Faktúra - OSOBNYUDAJ 01Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (342KB)
Faktúra - VEMA 02Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (432KB)
Faktúra - MARTIN CIBULKA 03Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (213KB)
Faktúra - LV Solutions 04Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (538KB)
Faktúra - ZM 05Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (375KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 06Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (339KB)
Faktúra - TELEKOM 07Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (673KB)
Faktúra - TELEKOM 08Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (627KB)
Faktúra - SEVT 09Dátum zverejnenia: 20. februára 2024 Stiahnuť (665KB)
Faktúra - ELARIN 10Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (743KB)
Faktúra - VEPI 11Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (678KB)
Faktúra - VEPI 12Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (676KB)
Faktúra - STIEFEL 13Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (950KB)
Faktúra - GASTROLUX 14Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (663KB)
Faktúra - TELEKOM 15Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (812KB)
Faktúra - TELEKOM 16Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (687KB)
Faktúra - RAABE 17Dátum zverejnenia: 1. marca 2024 Stiahnuť (701KB)
Faktúra - VITA HUMANA 18Dátum zverejnenia: 21. marca 2024 Stiahnuť (672KB)
Faktúra - ZABAVNE UCENI 19Dátum zverejnenia: 21. marca 2024 Stiahnuť (892KB)
Faktúra - SPORT KOMPLEX 20Dátum zverejnenia: 21. marca 2024 Stiahnuť (611KB)
Faktúra - MLADY PODNIKAVEC 21Dátum zverejnenia: 21. marca 2024 Stiahnuť (588KB)
Faktúra - ZM 22Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (401KB)
Faktúra - ZABAVNE UCENI 23Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (838KB)
Faktúra - TRIMEL 24Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (359KB)
Faktúra - TEXTUS 25Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 26Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (341KB)
Faktúra - TRIMEL 27Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (336KB)
Faktúra - TELEKOM 28Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (631KB)
Faktúra - TELEKOM 29Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (711KB)
Faktúra - PAPERA 30Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (750KB)
Faktúra - PAPERA 31Dátum zverejnenia: 9. apríla 2024 Stiahnuť (701KB)
Faktúra - PRO Educa 32Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (607KB)
Faktúra - ZM 33Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (399KB)
Faktúra - ZM 34Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (391KB)
Faktúra - MŠ 35Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (265KB)
Faktúra - MŠ 36Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (262KB)
Faktúra - MŠ 37Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (270KB)
Faktúra - NASISA 38Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (643KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 39Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (346KB)
Faktúra - ZM 40Dátum zverejnenia: 2. mája 2024 Stiahnuť (418KB)
Faktúra - VEMA 41Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (439KB)
Faktúra - INTERNET HANDEL 42Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (839KB)
Faktúra - SASANKA 43Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (819KB)
Faktúra - TELEKOM 44Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (621KB)
Faktúra - TELEKOM 45Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (704KB)
Faktúra - RAABE 46Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (700KB)
Faktúra - WABEZ 47Dátum zverejnenia: 9. mája 2024 Stiahnuť (644KB)
Faktúra - EDUSTEPS 48Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (777KB)
Faktúra - GRAPA 49Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (629KB)
Faktúra - ESET 50Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (434KB)
Faktúra - OSOBNYUDAJ 51Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (347KB)
Faktúra - OBECNE SLUZBY BOLDOG 52Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (237KB)
Faktúra - ZM 53Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (382KB)
Faktúra - ROBOT WORLD 54Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (673KB)
Faktúra - INDICIA 55Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (985KB)
Faktúra - ANGELA GARAI 56Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (307KB)
Faktúra - TELEKOM 57Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (700KB)
Faktúra - TELEKOM 58Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (619KB)
Faktúra - DAMITO 59Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (830KB)
Faktúra - TRIPSY 60Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (1024KB)
Faktúra - ARES 61Dátum zverejnenia: 16. júna 2024 Stiahnuť (396KB)