_

Zamestnanci

_

Riaditeľka materskej školy: Ing. Méry Beáta

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

PaedDr. Szabó Edit, PhD.

Kiss Zsuzsanna

Horgosi Andrea

Andrási Kitti

Hideghéty Eleonóra

Bogár Tímea

Putz Zita

Nepedagogickí zamestnanci materskej školy:

Agárdy Gabriella – pomocná sila v kuchyni

Doronyaiová Erika – pomocná sila v kuchyni

Brna Katalin – upratovačka

Kakašová Irena – upratovačka

Dovalovsky Pavel – záhradník, údržbár