_

Zamestnanci

_

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Bankó Júlia

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

Andrási Kitti

Bogár Tímea

Mgr. Gyenge Csilla

Kiss Zsuzsanna

Horgosi Andrea

Hideghéty Eleonóra

Putz Zita

Nepedagogickí zamestnanci materskej školy:

Agárdy Gabriella – pomocná sila v kuchyni

Brna Katalin – školník, upratovačka

Lehotská Iveta – upratovačka

Doronyaiová Erika – pomocná sila v kuchyni

Mészárosová Diana – administratívna pracovníčka

Dovalovsky Pavel – údržbár, záhradník