_

Zamestnanci

_

Riaditeľka materskej školy: Ing. Méry Beáta

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

PaedDr. Szabó Edit, PhD.

Kiss Zsuzsanna

Horgosi Andrea

Kovács Renáta

Hideghéty Eleonóra

Bogár Tímea

Putz Zita

Nepedagogickí zamestnanci materskej školy:

Agárdy Gabika

Doronyai Erika

Flaška Katalin

Dovalovsky Pavol