_

Objednávky – 2023

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Objednávka - č. 01Dátum zverejnenia: 3. marca 2023 Stiahnuť (335KB)
Objednávka - č. 02Dátum zverejnenia: 3. marca 2023Stiahnuť (328KB)
Objednávka - č. 03Dátum zverejnenia: 17. marca 2023Stiahnuť (340KB)
Objednávka - č. 04Dátum zverejnenia: 17. marca 2023Stiahnuť (338KB)
Objednávka - č. 05Dátum zverejnenia: 17. marca 2023Stiahnuť (342KB)
Objednávka - č. 06Dátum zverejnenia: 17. marca 2023Stiahnuť (337KB)
Objednávka - č. 07Dátum zverejnenia: 17. marca 2023Stiahnuť (334KB)
Objednávka - č. 08Dátum zverejnenia: 21. marca 2023Stiahnuť (332KB)
Objednávka - č. 09Dátum zverejnenia: 20. apríla 2023Stiahnuť (332KB)
Objednávka - č. 10Dátum zverejnenia: 20. apríla 2023Stiahnuť (333KB)
Objednávka - č. 11Dátum zverejnenia: 20. apríla 2023Stiahnuť (343KB)
Objednávka - č. 12Dátum zverejnenia: 9. mája 2023Stiahnuť (339KB)
Objednávka - č. 13Dátum zverejnenia: 9. mája 2023Stiahnuť (333KB)
Objednávka - č. 14Dátum zverejnenia: 9. mája 2023Stiahnuť (337KB)
Objednávka - č. 15Dátum zverejnenia: 25. mája 2023Stiahnuť (335KB)
Objednávka - č. 16Dátum zverejnenia: 25. mája 2023Stiahnuť (335KB)
Objednávka - č. 17Dátum zverejnenia: 8. júna 2023Stiahnuť (334KB)
Objednávka - č. 18Dátum zverejnenia: 8. júna 2023Stiahnuť (337KB)
Objednávka - č. 19Dátum zverejnenia: 8. júna 2023Stiahnuť (340KB)
Objednávka - č. 20Dátum zverejnenia: 8. júna 2023Stiahnuť (336KB)
Objednávka - č. 21Dátum zverejnenia: 16. júna 2023Stiahnuť (333KB)
Objednávka - č. 22Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023Stiahnuť (336KB)
Objednávka - č. 23Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023Stiahnuť (333KB)
Objednávka - č. 24Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023Stiahnuť (331KB)
Objednávka - č. 25Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023Stiahnuť (332KB)
Objednávka - č. 26Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023Stiahnuť (338KB)
Objednávka - č. 27Dátum zverejnenia: 15. augusta 2023Stiahnuť (338KB)
Objednávka - č. 28Dátum zverejnenia: 8. septembra 2023Stiahnuť (338KB)
Objednávka - č. 29Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023Stiahnuť (338KB)
Objednávka - č. 30Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023Stiahnuť (341KB)
Objednávka - č. 31Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023Stiahnuť (340KB)
Objednávka - č. 32Dátum zverejnenia: 21. septembra 2023Stiahnuť (334KB)