_

Objednávky – 2021

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Objednávka - č. 01, 71, 02, 04, Stiahnuť (922 KB)
Objednávka - č. 06, 10, 11, 14 Stiahnuť (872KB)
Objednávka - č. 07, 03, Stiahnuť (440KB)
Objednávka - č. 05, 08, 07 Stiahnuť (1MB)
Objednávka - č. 09 Stiahnuť (468KB)
Objednávka - č. 12 Stiahnuť (615KB)
Objednávka - č. 13 Stiahnuť (590KB)
Objednávka - č. 15 Stiahnuť (420KB)
Objednávka - č. 16 Stiahnuť (231KB)
Objednávka - č. 18 Stiahnuť (568KB)
Objednávka - č. 19 Stiahnuť (499KB)
Objednávka - č. 20 Stiahnuť (485KB)
Objednávka - č. 23 Stiahnuť (453KB)
Objednávka - č. 24 Stiahnuť (676KB)
Objednávka - č. 26 Stiahnuť (489KB)
Objednávka - č. 27 Stiahnuť (810KB)
Objednávka - č. 32 Stiahnuť (477KB)
Objednávka - č. 36 Stiahnuť (516KB)
Objednávka - č. 39 Stiahnuť (667KB)
Objednávka - č. 40,41 Stiahnuť (994KB)
Objednávka - č. 42,44 Stiahnuť (451KB)
Objednávka - č. 17, 21, 22, 25, 28-31, 33-35, 37, 38 Stiahnuť (3MB)
Objednávka - č. 45, 46 Stiahnuť (443KB)
Objednávka - č. 47, 49, 51 - 58, 60 - 62 Stiahnuť (3MB)
Objednávka - č. 64 - 66, 70, Stiahnuť (887KB)
Objednávka - č. 63, 64, 67, 69, 71 - 78, 80 Stiahnuť (3MB)
Objednávka - č. 50, 52, 79, 85 - 92, 94 - 97 Stiahnuť (4MB)
Objednávka - č. 43 Stiahnuť (470KB)
Objednávka - č. 46 Stiahnuť (499KB)
Objednávka - č. 47 Stiahnuť (738KB)
Objednávka - č. 53 Stiahnuť (692KB)
Objednávka - č. 55 Stiahnuť (543KB)
Objednávka - č. 57 Stiahnuť (560KB)
Objednávka - č. 58 Stiahnuť (396KB)
Objednávka - č. 59 Stiahnuť (218KB)
Objednávka - č. 61 Stiahnuť (608KB)
Objednávka - č. 62 Stiahnuť (568KB)
Objednávka - č. 63 Stiahnuť (706KB)
Objednávka - č. 64 Stiahnuť (717KB)
Objednávka - č. 65 Stiahnuť (445KB)
Objednávka - č. 66 Stiahnuť (451KB)
Objednávka - č. 69 Stiahnuť (741KB)
Objednávka - č. 73 Stiahnuť (1MB)
Objednávka - č. 75 Stiahnuť (787KB)
Objednávka - č. 76 Stiahnuť (743KB)
Objednávka - č. 80 Stiahnuť (459KB)
Objednávka - č. 81, 82 Stiahnuť (435KB)
Objednávka - č. 83 Stiahnuť (721KB)
Objednávka - č. 84 Stiahnuť (223KB)
Objednávka - č. 87 Stiahnuť (485KB)
Objednávka - č. 88 Stiahnuť (515KB)
Objednávka - č. 90 Stiahnuť (970KB)
Objednávka - č. 94 Stiahnuť (854KB)
Objednávka - č. 95 Stiahnuť (501KB)
Objednávka - č. 98 Stiahnuť (232KB)
Objednávka - č. 99 Stiahnuť (2MB)
Objednávka - č. 99 - 104, 106-111, 113 Stiahnuť (3MB)
Objednávka - č. 100 Stiahnuť (511KB)
Objednávka - č. 101 Stiahnuť (974KB)
Objednávka - č. 102 Stiahnuť (1MB)
Objednávka - č. 105 Stiahnuť (983KB)
Objednávka - č. 106 Stiahnuť (612KB)
Objednávka - č. 108 Stiahnuť (830KB)
Objednávka - č. 108-1 Stiahnuť (3MB)
Objednávka - č. 110 Stiahnuť (991KB)
Objednávka - č. 111 Stiahnuť (994KB)