_

Naša história

_

Materská škola pôsobí ako právnická osoba/inštitúcia od júla 2002 vďaka pozitívnemu postoju mesta.
V roku 2003 naša inštitúcia slávnostne oslávila svoje 50. výročie a môže sa pochváliť aj tým, že od 25. októbra 2003 nesie čestný názov podľa vzoru inštitúcií s maďarským jazykom v Senci: meno Alberta Molnára Szencziho.
V roku 2014 sme okrem rozvoja pohybu kládli veľký dôraz aj na vyučovanie a uchovávanie tradícií. Každý rok sa organizuje Deň remesiel, kde sa deti môžu zoznámiť s ľudovými remeslami, ktorým sa venovali naši predkovia. Výlet loďou sa stal takmer tradičným spoločným programom pre rodičov, deti a pedagógov na konci školského roka s cieľom spoznať kraj Matúšovej zemi.
Rok 2016 priniesol do našej materskej školy ďalšie zmeny, keď sa nám podarilo docieliť, aby mesto Senec prijalo našu žiadosť o rozšírenie materskej školy. Bolo to nevyhnutné keďže počet detí, ktoré sme nemohli umiestniť do inštitúcie, sa každým rokom zvyšoval.
Nadstavba bola dokončená a v marci 2018 boli slávnostne odovzdané nové, priestranné triedy, čím sa zvýšila kapacita materskej školy na 75. V priestoroch na hornom poschodí sa ubytovali deti stredných a veľkých tried a ich triedy boli vybavené novým, moderným nábytkom a hracími a technickými prvkami. Veľká vďaka patrí učiteľom a rodičom, ktorí pomáhali v organizácii.