_

Školský rok 2021/2022

_
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec