_

Rodičovské Združenie

_

Združenie maďarských rodičov na Slovensku je občianskym združením na školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členstvo

Členstvo v združení vzniká na základe stanov združenia.

Členovia Rady Rodičov:

Katarína Németh Kováčová – predseda

Csenkey Michaela

Halač Evelin

Hideghéty Mónika

Huska Mária

Kolodits Hodossy Erzsébet

Matús Erika

Mészáros Melinda

Mičura Lucia

Németh Gabriel

Podobek Tamás

Podobek Valéria

Rečičar Károly

Šillo Kiss Ivett

Takács Szilvia

Treuer Natália – pokladník

Tóth Puskás Kati

Veress Krisztína

Veress Péter

Aktivity

02/2014 – Detský karneval pre škôlkarov aj s rodinami

06/2013 – Rekonštrukcia okraja pieskoviska

11/2012 – Ples Materskej školy

07-09/2012 – Brigáda na detskom parku MŠ

05/2012 – Brigáda na detskom parku MŠ

04/2012 – Brigáda na detskom parku MŠ

Zabezpečenie UV lámp (sponzorský dar člena RZ)

Zabezpečenie osobného počítača a tlačiarne (sponzorský dar člena RZ)

Obnova detského parku MŠ vo forme novej kĺzačky (sponzorský dar člena RZ)

Zabezpečenie dávkovačov mydla (sponzorský dar člena RZ)

Pomoc pri zabezpečení budúcej realizácie vlastného vodného zdroja (vŕtaná studňa a čerpadlo)

12/2011 – Zabezpečenie „mikulášskych“ balíčkov

12/2011 – Zabezpečenie nového „mikulášskeho“ kostýmu na viac rokov

12/2011 – Pomoc pri zabezpečení dotácie/projektu pre MŠ „Vytvorenie podmienok na rozvíjanie pohybových spôsobilostí detí predškolského veku vybudovaním mini ihriska“

11/2011 – Ples Materskej školy vrátane detskej zábavy

09/2011 – Brigáda na detskom parku MŠ

09/2011 – Zoznamovacie popoludnie na MŠ

Kontakt

Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec

Fándlyho 20, 903 01 Senec

Predseda: Katarína Németh Kováčová

e-mail: kovacova.katarina@gmail.com

Podpredseda: Németh Tamás

e-mail: tomasnemeth23@gmail.com

pokladník: Treuer Natália

e-mail: natalia.treuer@gmail.com

(v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)

szenci-ovoda-szenc-01