_

Rodičovské Združenie

_

Združenie maďarských rodičov na Slovensku je občianskym združením na školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Členstvo

Členstvo v združení vzniká na základe stanov združenia.

Členovia Rady Rodičov:

Katarína Németh Kováčová – predseda

Matus Atilla – podpredseda

Matus Otília- pokladník

Agárdy Miklós

Árva Szilvia

Bogár Péter

Bogár Tímea

Csenkey Michaela

Deszkás József

Halač Evelin

Mátyus Sándor

Mészáros Melinda

Németh Viktória

Podobek Tamás

Podobek Valéria

Poór Tamás

Szabó Krisztián

Šichta Mária

Veress Péter

Zacsik Norbert

Aktivity

02/2014 – Detský karneval pre škôlkarov aj s rodinami

06/2013 – Rekonštrukcia okraja pieskoviska

11/2012 – Ples Materskej školy

07-09/2012 – Brigáda na detskom parku MŠ

05/2012 – Brigáda na detskom parku MŠ

04/2012 – Brigáda na detskom parku MŠ

Zabezpečenie UV lámp (sponzorský dar člena RZ)

Zabezpečenie osobného počítača a tlačiarne (sponzorský dar člena RZ)

Obnova detského parku MŠ vo forme novej kĺzačky (sponzorský dar člena RZ)

Zabezpečenie dávkovačov mydla (sponzorský dar člena RZ)

Pomoc pri zabezpečení budúcej realizácie vlastného vodného zdroja (vŕtaná studňa a čerpadlo)

12/2011 – Zabezpečenie „mikulášskych“ balíčkov

12/2011 – Zabezpečenie nového „mikulášskeho“ kostýmu na viac rokov

12/2011 – Pomoc pri zabezpečení dotácie/projektu pre MŠ „Vytvorenie podmienok na rozvíjanie pohybových spôsobilostí detí predškolského veku vybudovaním mini ihriska“

11/2011 – Ples Materskej školy vrátane detskej zábavy

09/2011 – Brigáda na detskom parku MŠ

09/2011 – Zoznamovacie popoludnie na MŠ

Kontakt

Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec

Fándlyho 20, 903 01 Senec

Predseda: Zácsik Norbert

e-mail: zacsik@mail.telekom.sk

Podpredseda: Matus Attila

e-mail: matusattila@gmail.com

pokladník: Matus Otília

e-mail: otiliamatus@gmail.com

(v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)

szenci-ovoda-szenc-01