Beíratás

Értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Szenczi Molnár Albert Óvodába a beíratás a következő napokon lesz:

 

2021.5.4.-én                  13:00 – 17:00-ig
2021.5.5.-én                   13:00 – 17:00-ig

Az óvodai nevelésre a gyermekeket az 596/2003 sz. közigazgatásol szóló törvény , valamint az oktatásról és nevelésről kiadott 245/2008-as sz.törvény (iskolatörvény) 59. §-a 3) bek. értelmében, a gyermek törvényes képviselőjének írásos kérvénye alapján vesszük fel. A kérvények értékelésénél elsődlegesen a gyermekek életkorát és az óvoda kapacitását vesszük figyelembe.


A gyermekek óvodába történő felvételének feltételei


1. Törvényben előírt feltételek:


– Előnyt élveznek azok a gyekek, akiknek az óvodai nevelés kötelező a beiratkozási kérvényük értelmében. Ezek azok a gyermekek, akik 2021. augusztus
31-ig betöltik az 5. életévüket.


– Az óvodai nevelésre a 3. életévüket betöltött gyermekek vehetők fel.


– Kivételesen felvehetők a 2. életévüket betöltött gyermekek is, viszont csak abban az esetben, ha az óvoda be tudja biztosítani a személi , anyagi és más feltételeket, továbbá, ha az óvoda kapacitása azt megengedi.


Azoknak a gyermekeknek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltötték az 5. életévüket, az óvodai nevelés k ö t e l e z ő.


2. Az óvodai felvétel további feltételei:


– Szociálisan hátrányos helyzetű szülők kérelme esetén a beíratáshoz Senec város Szociális Osztályának visszaigazolása is szükséges. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek – a 2. §-ban foglalt rendelkezések értelmében vett gyermek – a 245/2008.Sz a nevelésről és oktatásról (iskolatörvény) törvény értelmében.


– Több óvodába benyújtott felvételi kérelem esetén az igazgatók meghatározzák, hogy a gyermek melyik óvodába kerül.


– A gyermek az óvodai nevelésre a tanév folyamán is felvehető, a beiratkozás után, ha az óvoda kapacitása megengedi.

 

A kérvények benyújtásának a módja és a beíratás feltételei


A gyermek az óvodába a törvényes képviselők által beadott kérvény alapján nyerhet felvételt. A kérvény megtalálható az óvoda weboldalán, továbbá a Szenc Város weboldalán.


A gyermek törvényes képviselője a beíratásnál a következő dokumentumokat nyújtja be :


1. A kitöltött kérvényt az óvodai felvételre, melynek része az orvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról. Ezen az igazoláson fel kell legyenek tüntetve a kötelező oltásokkal kapcsolatos információk. (A kötelező oltások elmulasztása nem ok arra, hogy a gyermeket ne legyen felvéve az óvodába.)


2. megtekintéshez: anyakönyvi kivonat és a törvényes képviselő személyi igazolványa (csak ha kérvényt személyesen nyújtják be).


3. Sajátos nevelési igény esetén az érintett nevelési tanácsadó és prevencios intézmény nyilatkozata


4. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermek esetében Szenc Város Szociális Osztályának igazolása.

 

A gyermek óvodai felvételi kérelmét május 1. és május 31. között nyújthatják be a gyermekek törvényes képviselői:


személyesen a fent említett napokon (május 4, 5-én), a gyermek jelenléte nem kötelező

– az óvoda kapuja mellett elhelyezett fehér postaládába

postai úton

e-mailon keresztül szkennelt nyomtatvány formájában

az óvoda elektronikus postaládáján keresztül az állam által minősített elektronikus aláírással – elektronikus dokumentum


Egyetlen óvoda igazgatója sem tagadhatja meg a szülő kérelmének elfogadását, még akkor sem, ha tudja, hogy nincs szabad kapacitása. Minden kérelemről köteles dönteni.


A kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt arra kérjük a törvényes képviselőket, hogy csak szükség esetén jöjjenek személyesen. Javasoljuk a kérvények benyújtásának egyéb formáit: postai úton, az óvoda épületén található postaládába, e-mailben, elektronikus benyújtással …


A gyermek az óvodába akkor nyer felvételt, ha az óvoda igazgatója erről hivatalos végzést ad ki. Az 596/2003-es sz. törvény 5. paragrafusa 14. bekezdésének a) pontja alapján a gyermek felvételéről az óvoda igazgatójának a jogköre dönteni. Az óvoda igazgatója 2021. június 15-ig dönt a gyermek felvételéről.

Kérvény az óvodai felvételre

Értesítések