Prerušenie prevadzky MŠ pre karanténu

V súlade s § 2 Vyhlášky 306/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole v znení č. 308/2009 Z. z., 438/2020 Z. z. bude v termíne od 15.11.2021 do 19.11.2021 prerušená prevádzka v MŠ Alberta Molnára Szencziho, Fándlyho 20, 903 01 Senec a MŠ Fándlyho, Fándlyho 2, 903 01 Senec, vrátane elokovaného pracoviska a to z technických dôvodov, keďže v uvedenom termíne sú všetky pracovníčky školskej jedálne v povinnej karanténe. Prevádzka v týchto materských školách bude obnovená od nasledujúceho pondelka, 22.11.2021.

 

V našej MŠ v triede Katicák sa vyskytol pozitívny prípad ochorenia Covid-19 , preto nariaďujem pre triedu Katicák karanténu po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19 v súlade s § 3 ods.1 Vyhlášky č.252/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19.

 

 

Posledný kontakt s pozitívne testovanou osobou bol dňa: 8.11.2021

 

Deň uplynutia 10 dňovej karantény je stanovený na: 20.11.2021

 

Karanténu je možné ukončiť po 7. dňoch, pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.

Nástup do materskej školy na vzdelávanie je 22.11.2021.

Rozhodnutie

Nezaradené