Deň ľudových tradícií a remesiel
v Materskej škole

Srdečne Vás a Vašich blízkych pozývame na Deň remesiel v Materskej škole,
ktorý sa uskutoční

dňa 13.05. 2023 od 9:00 hod.

na dvore materskej školy. Tešiť sa môžete na bohatý program a sprievodné akcie!

Oznámenia