Zápis detí do materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na školský rok 2023/2024

Zápis detí do Materskej školy Alberta Molnára Szencziho Senec Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc – s vyučovacím jazykom maďarským – sa uskutoční v termínoch:

03.05.2023           13:00 – 17:00
04.05.2023           13.00 – 17:00

Informácia

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Oznámenia