Milí Rodičia!


11. a 12. októbra sa učiteľky zúčastnia Konferencie pedagógov materských škôl, preto materská škola bude fungovať len
s dvoma triedami. Preto Vás prosíme, aby prišli len tie deti, ktorým
obidvaja rodičia pracujú.
Prosím napíšte len tie deti, ktoré prídu do MŠ kvôli strave.
Ďakujeme za pochopenie!

Oznámenia